Vi har tyvärr ställt in resten av vårens kurser pga corona. Vi avvaktar med att säga huruvida det blir en sittning denna terminen eller inte. Om pandemin minskar tillräckligt skall vi försöka anordna något.


Håll er friska så får vi dansa mer nästa termin!